Aktivitetskalender

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket.

Søknadskalender

Se flere her :::

Kulturrådet: Arrangørstøtte

Frist: 02. juni 2017

Ordningen skal stimulere til arrangørvirksomhet gjennom å gi støtte til konsertarrangører innen alle musikksjangre som

  • gjør musikk av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig
  • stimulerer til kunstnerisk fornyelse og utvikling ved å ta vare på, formidle og videreutvikle musikktradisjoner i Norge
  • formidler musikk til barn og unge
  • bidrar til at arrangører med et høyt kvalitetsnivå kan opprettholdes og utvikles
  • stimulerer til nyskaping med hensyn til formidling

Mer info her: Kulturrådet

Søknadsfrist: 02.06.2017

09. januar 2017