Rådet for Folkemusikk og Folkedans

Søknadsfrist: 15.03.2020

FFUK – Diverse ordninger

Søknadsfrist: 11.03.2020

Kulturrådet – diverse ordninger

Søknadsfrist: 03.02.2020

Musikkfondene – Det Norske Komponistfond

Søknadsfrist: 03.02.2020

Musikkbinger og diverse ordninger (Kulturrom)

Søknadsfrist: 02.03.2020

Vi søker økonomi- og administrasjonsmedarbeider!

Sørf – Rytmisk satsing

Søknadsfrist: 01.03.2020

Tildelinger Rytmisk satsing desember 2019

Vinnerne av «Sparebanken Sør musikkpris» 2019

Ny visuell profil

Vi er stolte over å vise frem vår nye visuelle profil

Tildelinger Rytmisk satsing september 2019

Disse fikk støtte september 2019

2,3 millioner til utvikling av en nasjonal ressursbank for musikkbransjen

Omfattende satsing på digital kompetanseheving for musikkfeltet

Sparebanken Sør Musikkpris – Her er de nominerte

Klikk deg inn for å lese mer om de nominerte!

Sørf har flyttet

Mandag flyttet vi inn i nye kontorlokaler i Østre Strandgate 1. Heldigvis er vi kun et steinkast unna Aladdin og vi er nå enda lettere tilgjengelig med egen ringeklokke og lokasjon i første etasje.

Kulturrådet med nye klima – og miljøinsentiver

Har du noen tiltak for å redusere dine klimaavtrykk?

Tildelinger Rytmisk Satsing juni 2019

Rytmisk Satsing juni 2019

Sørf i nytt samarbeid med Sparebanken Sør – Vi utdeler Musikkpris

Sørf utdeler Sparebanken Sør sin musikkpris

Artistpåmelding Sørveiv 2019

Vil du spille på Sørveiv 2019?

Tildelinger fra Rytmisk satsing 2018

I 2018 fikk 60 av 92 søkere tilskudd til sine prosjekter. Av en total søknadssum på 1 879 697 kr, ble 807 000 kr utdelt til søknader innen enkeltkonserter, konsertrekker, introstøtte, turnéstøtte og profesjonalisering.

Rytmisk satsing endres fra 2019

Reduksjon av søknadsfrister til 4 per år og en enklere fordelingsnøkkel skal gi enda bedre støttemuligheter for Kristiansands musikkmiljø

Sørf får midler fra Creative Europe

Prestisjetung EU-finansiering innvilget til prosjektet EXCITE