2,3 millioner til utvikling av en nasjonal ressursbank for musikkbransjen

De regionale kompetansesentrene for musikk har mottatt 2,3 millioner til en omfattende satsing på digital kompetanseheving innen musikkfeltet.

 Kulturrådets ledelse har nylig vedtatt etter innstilling fra avdeling for kreativ næring å tildele de regionale kompetansesentrene for musikk alle midlene til musikkfeltet for regional bransjeutvikling til utvikling av en digital ressursbank for musikkbransjen.

Det skal nå utvikles en nettside med ressurser og verktøy, maler og informasjon som forenkler arbeidshverdagen i musikkbransjen.

De regionale kompetansesentrene for musikk er Tempo, Star, Brak, RYK, ØKS, SØRF og MØST.

Organisasjonene jobber med kompetanseheving i alle ledd av musikkbransjen, sjangerfritt og samlet sett dekker de hele landet. Prosjektet skal resultere i en ressursbank og digital verktøykasse for norsk musikkbransje, en samlet plattform for alle profesjonelle aktører uavhengig av geografi og felt.

Målet er å skape en plattform som effektiviserer hverdagen til profesjonelle aktører i bransjen, enten du er musiker, artist, forlegger, manager, arrangør, studiomanager, produsent eller plateselskap. Med ny og anvendelig kunnskap og verktøy – åpent og lett tilgjengelig – vil prosjektet være et referansepunkt for hele bransjen. Prosjektet skal gi profesjonelle aktører i Norge et internasjonalt fortrinn ved å ha tilgang på informasjon, strategiske hjelpemidler og samarbeidsverktøy.

”Det er utrolig spennende å kunne skape de verktøyene for å drive profesjonelt med musikk som jeg hadde trengt selv,” sier Leif Haaland i MØST.

Nettsiden skal fungere som en felles plattform for hele feltet og sette standard for språk og bransjenormer. Prosjektet vil skape maler for fag- og sjangerfelt, samt bransjestandarder utarbeidet av en upartisk tredjepart. Satsingen har som ambisjon å løse en rekke utfordringer artister, organisasjoner og norsk musikkbransje står overfor.

«Denne satsingen er en gylden mulighet til å samle norsk musikkbransje, dens kompetanse – og skape verktøy som hever nivået til en allerede god musikknasjon,» mener Tor-Arne Vikingstad i STAR.

Prosjektet skal forenkle, effektivisere og styrke det eksisterende profesjonaliseringsarbeidet i feltet. Det er allerede opprettet dialog med flere musikkorganisasjoner som jobber for de ulike segmentene i feltet og det er ambisjoner om at samarbeidet skal vokse seg mye større.

”Dette blir fort et av de største samarbeidsprosjektene i norsk musikkbransje,” kommenterer Are Bergerud i Tempo.

 Arbeidet med nettsiden er igangsatt og det vil lanseres en beta-versjon allerede i 2020.

 

Ballades sak om denne nyheten kan leses her.