Arrangements- og prosjektstøtte i Arendal Kommune

Arendal Kommune gir økonomisk støtte til konserter, utstillinger og andre kulturarrangementer, lokalhistoriske bokutgivelser, plateutgivelser, filmproduksjon og andre kulturtiltak. Støtten gis som regel i form av underskuddsgaranti eller støttekjøp.

Søknader behandles fortløpende, men man må søke inst 1 måned før arrangementet/ tiltaket skal gjennomføres.

Les mer på Arendal Kommune sine nettsider