Cultiva Ekspress – Superekspressen

Nå kan du søke hos Cultiva Ekspress sin ordning Superekspressen.

Mentorordningen er fra juni 2017 endret til også å inkludere støtte til reise og kurs-/deltageravgift. Som tidligere kan du også få tilskudd for å dekke honorar til veileder, mentor eller konsulent. Superekspress er det nye navnet  på den gamle ‘mentorordningen’.

Les mer her

Søknadsfrist: fortløpende