Den kulturelle skolesekken og KulturRullatoren

Ønsker du å tilby produksjoner gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) eller KulturRullatoren i Kristiansand kommune? Neste frist er 15. oktober!

Søknadsfrist for Den Kulturelle Skolesekken er 15. oktober 2021 for produksjoner til 2022/2023. Les med på knuden.no

KulturRullator i Kristiansand har to søknadsfrister i året – 15. oktober og 15. april. Les mer på knuden.no