Ekstraordinære ordninger

Cultiva: Innovasjonsdugnad for fremtidens kulturarbeidsplasser

Søknadsfrist 14. april

Søknadsbasert utlysning på kr 1 500 000,- til aktuelle og kortsiktige prosjekter innen kunst, kultur og kreativitet, fordelt på maksimalt 15 prosjekter.

Les mer og søk her

Kulturrådet: Søk kompensasjon til kulturarrangører

Søknadsskjemaet åpner 14. april 

Her finner du veiledning til søknadsskjema og forklaring på hvordan du søker på kompensasjonsordningen for arrangører.

Søknadsfrist 21. april

 

Kulturrådet: Ekstraordinær utlysning i forbindelse med koronakrisen

Søknadsfrist 5. mai 

Koronasituasjonen medfører avlysning av kulturarrangementer, opphevelse av oppdrag og reduserte inntekter for kunstnere, kulturarbeidere, arrangører og tjenesteleverandører.

Formålet med denne tilskuddsordningen er å bygge opp under og stimulere til kreativitet og eksperimentering i møte med de begrensingene som legges i forbindelse med koronaviruset.

Les mer om ordningen og se søknadsskjema her