GramArts Fond – Artiststipendet / Gjenåpningsstipendet

Neste søknadsfrist: 1. oktober

GramArts Fond deler årlig ut Artiststipendet. Stipendet er et årlig prosjekt- og arbeidsstipend som gis til profesjonelle populærartister, for å stimulere til kunstnerisk og profesjonell utvikling og fordypning.

På grunn av pandemien har Fondet bestemt at stipendets formål for inneværende år skal endres og defineres som et gjenåpningsstipend. Målet er at artister skal spille igjen snarest mulig og bidra til at live-aktiviteten kommer raskt tilbake til nivået vi så før covid.

Gjenåpningsstipendet utgjør kr 100.000,- og deles ut uavhengig av organisasjonstilknytning. For 2021 antar Fondet å dele ut 13 stipender.

Mer informasjon finner du her.

Til søknadsfristen 1. oktober deler de ut 13 stipender på 100.000 kr.