I 2014 fylte Sørf - Sørnorsk kompetansesenter for musikk 10 år. I løpet av årene har det skjedd fantastisk mye positivt i landsdelens musikkbransje. Les mer om hva Sørf er i 2015 under.