Hva skjer i kulturbransjen nå?

I disse dager er informasjonsstrømmene store og dermed kan det være krevende å følge med på all den viktige informasjonen som blir formidlet. Vi har samlet noen informative og viktige saker, slik at man lettere kan lese seg opp og følge med på hvordan Covid-19 påvirker kulturbransjen, samt hvilke tiltak som gjennomføres og planlegges mm. 

Kulturrådet har fått i oppgave å forvalte en ny kompensasjonsordning på 300 millioner kroner som målrettes mot kultursektoren. Følg med på deres hjemmeside for generell viktig informasjon.

Kulturrådet kommer ikke til å kreve tilbake midler som er brukt til å planlegge arrangementer eller prosjekter som nå blir avlyst som følge av situasjonen rundt koronaviruset. Les saken her. 

Norske Konsertarrangører (NKA) følger situasjonen tett og oppdaterer sin nettside fortløpende og kommer stadig med ny informasjon og råd til sine medlemmer.
https://www.konsertarrangor.no/koronaviruset/ 


Music Norway
vil justere praksis i retningslinjene for sine tilskuddsordninger som følge av utbruddet av koronaviruset.
https://no.musicnorway.no/nyheter/koronavirus-og-tilskudd/


Music Norway
, mer tilskudd til digital markedsføring 

CREO har samlet svarene på mange av spørsmålene rundt koronasituasjonen
Spørsmål og svar finner du her.

creokultur.no finnes det også generelt mye god informasjon.


GramArts
innspill til regjeringens krisepakke for kulturlivet – finner du her 

Slik forholder du deg til TONOLivestrømmede konserter, hva gjør man?

NOPA med støtteordning til digitale konserter, frist 1. april: NOPA støtter digitale konserter 

NOPA om kontrakter under koronakrisen – Spørsmål og svar om hvordan kontrakter berøres av krisen.

Music Norway, febermåling av bransjen – musikkindustriens næringsråd vedtok å kartlegge situasjonen i bransjen etter pandemien i samarbeid med BI:CCI – les saken her 

NOPA rettigheter for selvstendig næringdrivende – hva har du krav på? 

NOPA styre gjør en ekstra bevilgning til såkornmidler og bevilger til sammen 1 080 500 kroner i såkornmidler fordelt på 51 søkere. NOPAs administrasjon sikter på å betale ut tilskuddet så fort som mulig. Les saken her 

GRAMO, fremskyndet utbetaling – Planlagte utbetalinger 2020