Sørf - Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Siden 2004 har Sørf jobbet med utviklingen av musikklivet på Sørlandet. I løpet av årene har det skjedd fantastisk mye positivt i vår regions musikkbransje. Les mer om hva Sørf gjør her!

Vi i Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk jobber for og med deg som har ambisjoner innenfor musikk – om du er musiker, arrangør, produsent, manager, låtskriver, lydtekniker eller noe helt annet. Vi er din støttespiller på vei til suksess!

Sørf har ingen sjangerbegrensninger og jobber for å profesjonalisere og styrke hele musikkbransjen i Agder. Vi fungerer som døråpner, veileder og bindeledd. Våre kjerneoppgaver er kompetanseheving gjennom kurs, seminarer og rådgivning og nettverksbygging. Vi jobber også politisk og sørger for at musikkbransjen blir hørt av politikerne.

Sørf bidrar også til utvikling og synliggjøring av kulturlivet i regionen og søker samarbeid på tvers av genre og andre kulturmiljøler som film, litteratur og kunst.

Sørfs administrasjon består av 3 personer fordelt på 2,3 årsverk: Judit Premak (daglig leder), Anna Willrodt (prosjektleder) og Nicholas van Eck (musikkbransjerådgiver).

Sørf er organisert som forening som alle musikkaktører i Agder kan bli medlem i. Styret vårt består i perioden 2020-21 av:

  • Even Heen Kristensen – styreleder
  • Ingrid Michalsen – nestleder
  • Christer-André Cederberg – styremedlem
  • Elisabet Mjanger – styremedlem
  • Simen Børven – styremedlem
  • Anne-Mette Torgersen – styremedlem
  • Cristoffer Paulshus – 1. varamedlem
  • Ellen Sunde – 2. varamedlem

Judit Premak

Daglig leder
tlf.: 91 80 87 81 |

Anna Willrodt

Prosjektleder
tlf.: 96 75 61 35 |

Nicholas van Eck

Musikkbransjerådgiver
tlf.: 94 36 80 49 |