Sørf - Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Siden 2004 har Sørf jobbet med utviklingen av musikklivet på Sørlandet. I løpet av årene har det skjedd fantastisk mye positivt i vår regions musikkbransje. Les mer om hva Sørf gjør her!

Vi i Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk jobber for og med deg som har ambisjoner innenfor musikk – om du er musiker, arrangør, produsent, manager, låtskriver, lydtekniker eller noe helt annet. Vi er din støttespiller på vei til suksess!

Sørf har ingen sjangerbegrensninger og jobber for å profesjonalisere og styrke hele musikkbransjen i Agder. Vi fungerer som døråpner, veileder og bindeledd. Våre kjerneoppgaver er kompetanseheving gjennom kurs, seminarer og rådgivning og nettverksbygging. Vi jobber også politisk og sørger for at musikkbransjen blir hørt av politikerne.

Sørf bidrar også til utvikling og synliggjøring av kulturlivet i regionen og søker samarbeid på tvers av genre og andre kulturmiljøler som film, litteratur og kunst.

Sørf er organisert som forening som alle musikkaktører i Agder kan bli medlem i. Styret vårt består i perioden 2021-22 av:

  • Even Heen Kristensen – styreleder
  • Ingrid Michalsen – nestleder
  • Ove Nesheim – styremedlem
  • Elisabet Mjanger – styremedlem
  • Anne-Mette Torgersen – styremedlem
  • Cristoffer Paulshus – 1. varamedlem
  • Ellen Sunde – 2. varamedlem

Simen Børven

Musikkbransjerådgiver
tlf.: 92 09 75 48 |

Jarle Kvanvig

Fungerende daglig leder
tlf.: 92 45 59 54 |

Marte Gravem Isaksen

Musikkbransjerådgiver