Vi i Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk jobber for og med deg som har ambisjoner innenfor musikk – om du er musiker, arrangør, produsent, manager, låtskriver, lydtekniker eller noe helt annet. Vi er din støttespiller på vei til suksess!

Sørf har ingen sjangerbegrensninger og jobber for å profesjonalisere og styrke hele musikkbransjen i Agder. Vi fungerer som døråpner, veileder og bindeledd. Våre kjerneoppgaver er kompetanseheving gjennom kurs, seminarer og rådgivning og nettverksbygging. Vi jobber også politisk og sørger for at musikkbransjen blir hørt av politikerne.

Sørf bidrar også til utvikling og synliggjøring av kulturlivet i regionen og søker samarbeid på tvers av genre og andre kulturmiljøler som film, litteratur og kunst.

Sørfs administrasjon består av 3 personer fordelt på 2,3 årsverk: Judit Premak (daglig leder), Anna Willrodt (prosjektleder) og Nicholas van Eck (musikkbransjerådgiver).

Sørf er organisert som forening som alle musikkaktører i Agder kan bli medlem i. Styret vårt består i perioden 2019-20 av:

  • Stine Meltevik – styreleder
  • Vibeke Holm Ruud – nestleder
  • Anne-Mette Torgersen – styremedlem 
  • Christer-André Cederberg – styremedlem
  • Elisabet Mjanger – styremedlem
  • Fredrik Sahlander – styremedlem
  • Cristoffer Paulshus – 1. varamedlem
  • Torgeir T. Fiane – 2. varamedlem
Image module

Judit Premak

Daglig leder

tlf.: 91 80 87 81 | e-post: judit@sorf.no

Image module

Anna Willrodt

Prosjektleder

tlf.: 96 75 61 35 | e-post: anna@sorf.no

Image module

Nicholas van Eck

Musikkbransjerådgiver

tlf.: 94 36 80 49 | e-post: nicholas@sorf.no