søknadsfrister

Kristiansand Kommune: Tilskudd til kunst- og kulturformål

Frist: 15. januar

søknadsfrister

Søk om å spille på SPOT

Søknadsfrist for å spille på SPOT, torsdag 25. november kl 12

søknadsfrister

Tilskudd til innspilling fra Norsk kulturfond

Fonograminnspillinger - søknadsfrist 2. desember kl 13:00

søknadsfrister

Komposisjon og produksjon av musikk

Søknadsfrist hos Kulturrådet 2. desember kl 13:00

søknadsfrister

Turné- og virksomhetstilskudd for musikere, artister, ensembler og band

Søknadsfrist 2. desember kl 13:00

søknadsfrister

Kulturradet arrangørstøtte musikk

Frsit 2. desember kl 13:00

søknadsfrister

Musikkforleggernes stipendmidler

Søknadsfrist 1. desember

søknadsfrister

Music Norway – søk reisetilskudd, markedsføringstilskudd eller arrangørtilskudd

Neste søknadsfrist er 1. desember

søknadsfrister

Musikkforeleggerne – mindre prosjekt

Søknadsfrist 1. desember

søknadsfrister

Kristiansand Kommune – tilskudd til festivaler

Søknadsfrist 15. desember

søknadsfrister

Arrangementsstøtte – Grimstad kommune

Løpende søknadsfrist - 1 måned før arrangement

søknadsfrister

Arrangements- og prosjektstøtte i Arendal Kommune

Løpende søknadsfrist - 1 måned før arrangement

uncategorized

250 000 kr ekstra fra Kristiansand kommune!

Til søknadsfristen 1. desember deler vi ut 250.000 kr ekstra i Rytmisk Satsing

søknadsfrister

Sørf – Rytmisk satsing

Fire søknadsfrister i året - 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember.

søknadsfrister

Creos vederlagsfond

Søknadsfrist: løpende

søknadsfrister

Cultiva Ekspress – Superekspressen

Nå kan du søke hos Cultiva Ekspress sin ordning Superekspressen.