søknadsfrister

Rådet for Folkemusikk og Folkedans

Søknadsfrist: 15.03.2020

søknadsfrister

FFUK – Diverse ordninger

Søknadsfrist: 11.03.2020

søknadsfrister

Kulturrådet – diverse ordninger

Søknadsfrist: 03.02.2020

søknadsfrister

Musikkfondene – Det Norske Komponistfond

Søknadsfrist: 03.02.2020

søknadsfrister

Musikkbinger og diverse ordninger (Kulturrom)

Søknadsfrist: 02.03.2020

søknadsfrister

Sørf – Rytmisk satsing

Søknadsfrist: 01.03.2020

nyheter

Kulturrådet med nye klima – og miljøinsentiver

Har du noen tiltak for å redusere dine klimaavtrykk?

søknadsfrister

Cultiva Ekspress – Superekspressen

Nå kan du søke hos Cultiva Ekspress sin ordning Superekspressen.