Image module

Judit Premak

Daglig leder

tlf.: 918 08 781 | e-post: judit@sorf.no

Ta kontakt med Judit om du har spørsmål om:

 • Økonomistyring
 • Politiske prosesser
 • Prosjektutvikling og -ledelse
 • Strategiske samarbeid
Image module

Anna Willrodt

Prosjektleder

tlf.: 96 75 61 35 | e-post: anna@sorf.no

Ta kontakt med Anna om du har spørsmål om:

 • Støtteordningene Rytmisk satsing og Reise til musikkbransjetreff
 • Sørveiv
 • Søknadsveiledning
 • Arrangørveiledning
 • Internasjonale samarbeid
Image module

Nicholas van Eck

Musikkbransjerådgiver

tlf.: 94 36 80 49 | e-post: nicholas@sorf.no

Ta kontakt med Nicholas om du har spørsmål om:

 • Karriereveiledning som for eksempel:
 • Booking og turnéplanlegging
 • Innspilling- og releaseplanlegging
 • Kontrakter og avtaler med eksterne parter
 • Våre kurs og workshops

Her finner du oss

Post- og fakturaadresse:
Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk
Kongens gate 6
4610 Kristiansand