Kulturrådet med nye klima – og miljøinsentiver

Kulturrådet setter av drøyt to millioner kroner til nye klima- og miljøinsentiver for 2019. – Midlene skal stimulere til at kunst- og kulturvirksomheter kan jobbe for å redusere karbonutslipp og andre miljøbelastninger, sier rådsleder Tone Hansen.

Dette innebærer at søkere som ønsker å redusere sine miljø- og klimaavtrykk kan beskrive tiltak i søknader til støtteordningene, og budsjettere med kostnader det kan medføre. Kulturrådet vil deretter vurdere å øke tilskuddene tilsvarende disse kostnadene.

Vi i Sørf er veldig glade for at Kulturrådet tilbyr slike ordninger og vi ønsker å kunne hjelpe våre brukere med sine søknader. Kom gjerne innom vårt kontor eller send en e-post til anna@sorf.no, dersom du ønsker veiledning.

Du kan lese hele saken til Kulturrådet her!

 

Tilskuddsordninger for musikk med miljø- og klimainsentiver;

Søknadsfrist 3. september:

https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/musikere-og-ensembler

https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/arrangorstotte-musikk

https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/kirkemusikk


Søknadsfrist 3. desember

https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/bestillingsverk-og-produksjonsstotte-musikk

https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/andre-musikktiltak-prosjektstotte

https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/fonogram-innspillinger

https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/musikere-og-ensembler

https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/arrangorstotte-musikk

 

 

Foto: Didrik Rud