Ledig stilling som prosjektleder

50 % prosjektlederstilling ledig i prosjektet «Tverrkunstnerisk regional bransjeutvikling»

 

Om prosjektet:

Tverrkunstnerisk regional bransjeutvikling er et prosjekt med støtte fra Kreativt Norge. Prosjektet er et kompetansehevingsprogram for utvikling av bransjer rundt fire bestemte kunstretninger: Musikk, litteratur, visuell kunst og scenekunst. Målet er at deltakerne i prosjektet skal følges i den hensikt å realisere egenutviklede ideer innen kunst- og kulturfeltet. Prosjektet har videre som mål å øke produksjonsmulighetene og tilbudene innen de nevnte kunstretningene samt utvide kunstnernes muligheter i regionen.

Eiere av prosjektet er Sørf, Scenekunst Sør, Agder Kunstsenter og Forfattersentrum Sørlandet. Prosjektleder vil bli ansatt hos Sørf i prosjektperioden.
Prosjektlederen vil ha ulike kontorsteder hos prosjekteierne, slik at personen får best mulig innsyn i de ulike kunstretningers behov og ønsker for prosjektet.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Prosjektleder må ha gode evner til å samarbeide og kunne arbeide selvstendig.
  • Prosjektleder har erfaring med prosjektledelse fra tidligere og har god kjennskap tilkulturlivet og har erfaring i å inngå avtaler for best gjennomføring av aktivitetene i prosjektet. Gode evner til å presentere og fremstille seg og prosjektet skriftlig og muntlig er svært viktig for å gjøre en god jobb.
  • Effektiv og god gjennomføringsevne.
  • Den som søker har utdanning og gjerne erfaring i prosjektledelse, god forståelse for styring av økonomi i prosjektorganisering.
  • Utdanning fra kulturledelse eller økonomi- og administrasjonsutdanning. Solid erfaring kan erstatte behovet for ønsket utdanning.

Hva vi tilbyr:

  • Jobb i et hektisk og attraktivt arbeidsmiljø med gode kolleger og mye arbeidsglede.
  • Utviklingsmuligheter og god kjennskap til kulturlivet i hele regionen Agder.
  • Prosjektlederstilling i 2 års prosjekt.
  • Fleksibilitet både i arbeidstid og arbeidsoppgaver.
  • Lønn etter avtale.

Frist for å søke på stillingen er satt til 19. desember – ansettelse vil bli vedtatt umiddelbart etter fristen. Send CV og søknad til judit@sorf.no innen utgangen av 19. desember.

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #000000;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV