Musikkhjemmekontoret

Et hardt rammet musikkfelt har behov for svar på akutte spørsmål og tilgang på nye skapende verktøy i en ekstrem situasjon. Koronaepedimien har trigget mange spennende nye initiativ som kan etablere nye inntektsstrømmer og potensielt endre økosystemet på musikkfeltet.

Musikkhjemmekontoret​ er en felles ressursbank for musikkfeltet under koronapandemien. Portalen samler den viktigste informasjonen som musikkfeltet trenger med kort vei til konkrete svar og nyttige ressurser, og videre til øvrige organisasjoner. Dette omfatter informasjon om krisehåndtering, tilgang på skapende ressurser samt fasilitering av online kurs og webinarer.

Sjekk ut hjemmesiden her 

Musikkhjemmekontoret er skapt av Musikkontorene i Norge: Brak, STAR, ØKS, Tempo, Sørf, MØST og RYK. Prosjektet er støttet av Kulturrådet og innholdet er utformet i samarbeid med Musikkindustriens Næringsråd, relevante organisasjoner og det øvrige musikkfeltet.