Nytt år, nye utfordringer

Vi har et spesielt år bak oss, og det nye har startet i samme stil som det forrige. Sørf fortviler på vegne av en hel musikkbransje som ikke får anledning til å levere arbeid og musikk til befolkningen. Dere som jobber i musikkbransjen, er fantastiske mennesker, og vi vet at bare dere får muligheten kommer det snart til å være konserter, musikk og aktivitet i samfunnet vårt igjen.

Det viktigste nå er at alle holder seg friske, og holder seg til retningslinjene som gis, slik at vi raskest mulig kommer tilbake til normalen.

Bilde: Tobias Hole Aasgaarden

Vi må hjelpe hverandre å huske at et jevnt fokus på langsiktige satsing vil gi de beste resultatene.

På Sørlandet har vi hatt noen lokale utbrudd, men i forhold til andre deler av landet har vi vært mindre påvirket av smitteutbrudd. Denne trenden må vi fortsette, slik at vi igjen kan begynne å planlegge fremover, for festivaler og konserter både lokalt og turnering internasjonalt.

Vi i Sørf ønsker å hjelpe alle som trenger det. Uansett hvor du bor i Agder, kan du alltid ta kontakt for hjelp til å møte utfordringene du står overfor i denne tiden.

Judit Premak,
Daglig leder

Trenger du oppdatert informasjon for musikkbransjen om endringer og hva som gjelder akkurat nå? Dette kan du finne ut på www.musikkhjemmekontoret.no . Her strømmer også musikkontorene i hele landet flere av sine kurs aktiviteter. Ellers følges Sørf enkelt på www.facebook.com/sorfkrs