Restartmidler til landets kulturrom

Kulturrom har fått tildelt 10 ekstra millioner kroner og utlyser en ny ordning, Restart kulturrom. Disse midlene skal støtte gode tiltak som kan få publikum og utøvere tilbake til landets kulturrom.

Kulturrom skriver:

Hva kan det søkes tilskudd til?

Restartmidlene har tre hovedområder det kan søkes tilskudd til:

  • Kompetanse og rekruttering til scenetekniske yrker
  • Nye behov i kulturrom
    (Oppgradering/tilrettelegging av rom)
  • Fremtidsrettede tiltak for teknisk utstyr

 

Les mer hos Kulturrom