Rytmisk satsing endres fra 2019

Bilde av Rossman tatt av Anja Kathrine Laland

I sitt møte i september vedtok kulturstyret i Kristiansand kommune reviderte retningslinjer til Rytmisk satsing som trer i kraft fra 2019.

– Den største forandringen for søkerne er at vi bytter fra 6 søknadsfrister i året til 4. Nå blir det altså 3 måneder istedenfor 2 mellom hver søknadsfrist, sier Anna Willrodt, saksbehandler for Rytmisk satsing i Sørf.

Søknadsfristene fremover blir 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember. Juni- og desember-fristene skal fortsatt fungere som hoved-søknadsfrister spesielt for større konsertrekker og turnéer.

– Vi har gjennom årene sett at det er datoene som vi får inn flest søknader, mens vi i andre runder ofte fikk inn få søknader. Ved å redusere antall søknadsfrister skal vi gjøre Rytmisk satsing til en mer effektiv ordning og ikke minst sørge for at midlene fordeles så rettferdig som mulig.

Kulturstyret vedtok også en forenkling i prosentfordelingen av midlene. Fremover skal 87% gå til støtteordningen, mens 13% er avsatt til administrasjon og drift av øvingslokaler via AKKS. Frem til nå har midlene til arrangement- og turnéstøtte og profesjonaliseringsmidler vært låst i en fast fordelingsnøkkel: 64% gikk til arrangement- og turnéstøtte og 16% til profesjonaliseringsmidler.

– Siden innføringen av profesjonaliseringsmidlene har denne delen av Rytmisk satsing blitt mer og mer populær, men midlene har ikke blitt økt. En enklere fordelingsnøkkel vil gi Kulturdirektørens stab og tildelingsutvalget større fleksibilitet til å styrke de forskjellige delene av ordningen, som for eksempel profesjonaliseringsmidlene. Det er viktig for oss å kunne reagere på utviklingen i musikkfeltet her i byen på denne måten, sier Anna Willrodt.

– Og ikke minst økes støttepotten med 7%! Sørveiv, som tidligere fikk støtte via Rytmisk satsing, flyttes nå ut av ordningen, legger Anna til.

Andre endringer fra 1.1.2019:

  • Introstøtten avvikles pga. svært lavt antall søknader
  • Det er spesifisert at de 2 medlemmene i tildelingsutvalget fra Sørf og musikkmiljøet skal rulleres hvert andre år. Tildelingsutvalgets 3. medlem, en representant fra kulturdirektørens stab, bestemmes av kulturdirektøren.