Rytmisk satsings håndtering av tilskudd til aktivitet som er truffet av Corona-krisen

Vi vet at mange i musikkbransjen rammes hardt av avlysninger og utsettelser. Sørfs mål er å verne så godt som mulig om Kristiansands musikkliv. Vi håper at denne håndteringen av tilskudd gitt av Rytmisk satsing vil være et lite bidrag til dette.

Sørf har de siste ukene vært i tett dialog med Kristiansand kommune om håndtering av tilskudd gitt av Rytmisk satsing som nå rammes av Corona-krisen. Rytmisk satsing er Kristiansand kommunes ordning for å støtte rytmisk musikk i kommunen og behandles derfor på lik linje som andre kulturtilskudd gitt av Kristiansand kommune hvis aktivitet må avlyses eller utsettes pga. Corona-krisen.

Direktør for kultur og innbyggerdialog, Torbjørn Urfjell, har gitt følgende retningslinjer:

Har du fått kultur-tilskudd? Tilskudd kreves ikke tilbakebetalt

Flere aktører har mottatt tilskudd til et kunst- og kulturtiltak fra Kristisand kommune for arrangementer som må avlyses som følge av pågående koronasmitte. Kristiansand kommune kommer ikke til å kreve tilbake tilskudd til avlyste arrangementer som kan vise til dokumenterte utgifter.

Det er viktig at tilskuddsmottakeren legger ved regnskap i rapporteringen som sendes inn i tråd med vilkårene for tilskuddet som finnes i tilsagnsbrev. Dersom aktiviteten utsettes skal Kristiansand kommune informeres om ny dato og eventuelt andre endringer, også dersom det er behov for utsatt rapporteringsfrist.

Hold ut, hold sammen, hold avstand.

Hva betyr dette konkret for Rytmisk satsing?

Når du må avlyse aktivitet pga. Corona-krisen, kommer Rytmisk satsing ikke til å kreve tilbake midler som er brukt til å planlegge aktivitet som nå blir avlyst som følge av forbudet fra myndighetene knyttet til situasjonen rundt koronaviruset. Alle oppståtte utgifter som det er gitt tilskudd til vil bli dekket, til tross for at tiltaket ikke er gjennomført. Dette inkluderer budsjetterte utgifter til forberedelse og selve gjennomføringen av tiltaket, for eksempel utgifter til utøvere eller artister. Alle utgifter må dokumenteres i regnskap og rapport på samme måte som normalt via dette skjemaet.

Aktiviteter som utsettes pga. Corona-innskrenkningene vil få innvilget utsettelse av aktivitet og rapporteringsfrist. Oppdater saksbehandler med tentativ ny gjennomføringsdato og evt. endringer i prosjektet. Rapporteringsfrist settes i henhold til ny gjennomføringsdato.

 

Ta kontakt med saksbehandler Anna Willrodt om du lurer på noe eller skal oppdatere gjennomføringsdato for aktivitet du har mottatt tilskudd for.