Sørf sitt styre for 2021-2022

Den 28. april vedtok årsmøtet til Sørf det nye styret. Det består av:

  • Even Heen Kristensen – styreleder
  • Ingrid Michalsen – nestleder
  • Ove Nesheim – styremedlem
  • Elisabet Mjanger – styremedlem
  • Simen Børven – styremedlem
  • Anne-Mette Torgersen – styremedlem
  • Cristoffer Paulshus – 1. varamedlem
  • Ellen Sunde – 2. varamedlem