Tildelinger Rytmisk satsing desember 2019

Disse fikk tildeling til søknadsfristen 1. desember 2019

Oversikten over tildelingene finner du her! 

 

Foto: Petter Sandell