Tildelinger Rytmisk satsing september 2019

Disse fikk tildeling til søknadsfristen 1. september 2019

Oversikt over tildelingene finner du her!